dsc_8394.jpg

Strategisk partnering skolor och förskolor i Ale, Göteborg - Da Vinciskolan

LG Contracting utför vs-installation i det strategiska partneringprojektet Skolor och förskolor i Ale kommun, Göteborg. Projektet löper under fem år och omfattar ny- och ombyggnationer. Ale kommun är uppdragsgivare och ByggDialog samverkansentreprenör.

En del av projektet är ombyggnation av Da Vinciskolan i Nödinge. Byggnaden inrymde tidigare Ale gymnasium och den byggs nu om till ett hus för både grundskola och kultur-och fritidsverksamhet. Ombyggnationen innefattar renoveringar och lokalerna anpassas för den nuvarande verksamheten. Klassrum har upprustats och nya NO-salar, ny hemkunskapslokal och nytt kök ska byggas. Projektet beräknas vara slutfärdigt under 2019.